2008

36. Renaissance en Reformatie – Renaissance
et Réforme

a. Algemene werken, filosofie – Ouvrages
généraux, philosophie

320.DE RIDDER-SYMOENS (Hilde)
Intellectual freedom under strain in the Low Countries during the long 16th century, in MULLER (R.A.), SCHWINGES (R.C.), Wissenschaftsfreiheit in Vergangenheit und Gegenwart. Akten Symposium Solthurn (CH), 1-4 maart 2002, Veröffentlichungen der Gesellschaft für Üniversitäts- un Wissenschaftsgeschicht, bd 9, (Basel : Schwabe Verlag, 2008), p. 229-248.

321.STOFFEL (Jean-François)
La révolution copernicienne et la place de l’Homme dans l’Univers : étude programmatique.
Revue Philosophique de Louvain, 96(1998)1, p. 7-50.

322.VAN DEN BERGHE (Gie)
De mens voorbij. Vooruitgang en maakbaarheid 1650-2050.
Amsterdam : Meulenhoff, Antwerpen : Manteau, 2008, 380 p.

323.VAN DEN BROECKE (Steven)
Teratology and the publication of Tycho Brahe’s New World System (1588).
Journal for the history of astronomy, 37(2006), p. 1-17.

d. Aardwetenschappen – Sciences de la terre

324.BRACKE (Wouter)
Het Scheldeland door Jacob van Deventer.
Caert-Thresoor, 25(2006)4, p. 99-103.

325.DEPUYDT (Frans) ea.
Early modern maps : to what extent are they metrically accurate ? (a contribution to the determination of metrical accuracy in some 16th century maps of Flanders).
Belgeo, 2008, nr. 1, p. 69-86.

326.LEENDERS (Eric)
De kaart van Vlaanderen van Gerard Mercator en Jacob van Deventer.
Caert-Thresoor, 25(2006)4, p. 108-115.

327.LEENDERS (Eric)
Het Vlassenbroekmysterie, ook een plagiaat tracer op de kaart van Vlaanderen G.. Mercator – J. van Deventer, 1540.
Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 110(2007), p. 373-380.

328.VAN DER JEUGHT (François), DE WIN (Paul)
Ongepubliceerd materiaal uit het Mechelse Stadsarchief betreffende Jacob van Deventer.
Caert-Thresoor, 25(2006)4, p.104-107.

329.VAN DE WINKEL (G.) (red.)
Gezicht op de steden Aalst, Ninove en Geraardsbergen. Verklarende teksten bij uitgave van de originele stadsplattegronden van Jacob van Deventer (ca. 1565).
Land van Aalst, 60(2008)4, p. 221-312.

g. Geneeskunde – Médecine

330.DELAEY (J.)
The eye in Vesalius’ works.
Sartoniana, 20(2007), p. 113-128.

331.DE LEEUW (I.)
De ziekten bij de Medici’s : een opgelost enigma ? (deel 1).
Geschiedenis der Geneeskunde, 12(2008)2, p. 115-126.

332.DE LEEUW (I.)
De ziekten bij de Medici’s : een opgelost enigma ? (deel 2).
Geschiedenis der Geneeskunde, 12(2008)3, p. 132-140.

333.HOUTZAGER (H.L.)
Andreas Vesalius en zijn brief over het decoct van de chynawortel.
Tijdschrift voor geneeskunde, 63(2007)12, p. 600-603.

334.HOUTZAGER (H.L.)
Andreas Vesalius en zijn verblijf in Basel.
Tijdschrift voor geneeskunde, 64(2008)18, p. 942-944.

335.THIERY (M.)
Adriaan van den Spiegel (1578-1625) en de lijn van Spiegel.
Tijdschrift voor geneeskunde, 63(2007)14-15, p. 715-716.

336.THIERY (M.)
Leonard Rauwholf (ca. 1535-1596) en Rauwolfia serpentina, Benth.
Tijdschrift voor geneeskunde, 64(2008)11, p. 599-561.

337.VAN HEE (Robrecht)
Hygiëne in de zestiende eeuw : een keerpunt ?
Geschiedenis der Geneeskunde, 11(2007)5, p. 260-269.

338.VAN HEE (Robrecht)
Nederlandstalige medische publicaties in de 16de eeuw.
Geschiedenis der Geneeskunde, 12(2008)3, p. 147-154.
37. De Nieuwe Tijd – Les Temps modernes

339.VAN DEN BERGHE (Gie)
De mens voorbij. Vooruitgang en maakbaarheid 1650-2050.
Amsterdam : Meulenhoff, Antwerpen : Manteau, 2008, 380 p.

340.VAN ROY (V.)
De medicalisering van het vroedvrouwenberoep te Antwerpen in de Nieuwe Tijd.
Geschiedenis der Geneeskunde, 12(2008)6, p. 345-356.


titre documents joints

Notes bibliographiques 2008

17 novembre 2010
info document : PDF
308.9 ko


















info visites 250441

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française