Nationaal Centrum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen
Centre National d'Histoire des Sciences


Het project SIC is een samenwerkingsproject tussen de KBR en het NCGW met als doel een onderzoeksinstrument ter beschikking te stellen van zowel de geschiedkundigen van de wetenschappen als het grote publiek in de vorm van een geïndexeerde databank; deze databank laat toe de illustraties te identificeren die afkomstig zijn van 16de-eeuwse wetenschappelijke werken die worden bewaard in de afdeling Oude en kostbare drukwerken van de Koninklijke Bibliotheek van België.

Le projet SIC est un projet de collaboration entre la KBR et le CNHS qui a pour objectif d’offrir un outil de recherche aux historiens des sciences et au grand public, sous forme d’une base de données indexée, qui permet d’identifier les illustrations issues d’ouvrages scientifiques du XVIe siècle conservés à la Réserve Précieuse de la Bibliothèque royale de Belgique.Accueil

Sélection de la langue

Adresse

Nationaal Centrum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen
Centre National d'Histoire des Sciences

Boulevard de l'Empereur,4
1000 Bruxelles
Belgique

Keizerslaan, 4
1000 Brussel
België

Tel.: 025195612 
http://www.astrolabium.be
contact