De kunst van het genezen met planten van de middeleeuwen tot de renaissance

Dankbetuigingen

Onze dank gaat uit naar:

- Het Fonds Irène Heidebroek - Eliane Van Duyse, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, waarvan de steun onontbeerlijk was voor de totstandkoming van dit project.
- De leerlingen die de teksten opstelden, actief deelnamen aan de museumbezoeken en dit boekje realiseerden voor het Erasmushuis.
- Christos Iliadis, Lise Batugowski en Najat Ouled, Céline De Pauw, Mathieu Bada en Sarah Weber, de leerkrachten van het Athénée Bracops Lambert en het Institut Notre Dame de Lourdes, die tijd maakten voor de bezoeken en die de leerlingen hielpen bij hun onderzoek en bij de redactie.
- De museumgidsen omdat ze ons een beter inzicht gaven in de kunst, de geschiedenis en de wetenschappen van het verleden.
- Het team van het Erasmushuis voor het leiden van dit project.
- Laetitia Florent en Sophie Glansdorff van het Nationaal Centrum voor Geschiedenis van de Wetenschappen als medebegeleiders van het project.
- Frédéric Winand (NCGW) voor het herlezen en corrigeren van de teksten.
- Julie Bouniton, Michiel Verweij, Carmelia Opsomer en Lucien Reynhout die de rondleiding verzorgden in de Koninklijke Bibliotheek van België.
- Bernard Bousmanne, verantwoordelijke van de Handschriftenafdeling (KBR).
- Claude Sorgeloos, verantwoordelijke van de Afdeling van Kostbare Werken (KBR)
- Brigitte Van Tiggelen, voorzitster van het Nationaal Centrum voor Geschiedenis van de Wetenschappen
- Alle personen die we niet kennen maar die op een of andere manier hun medewerking verleenden aan dit project.