Beginpagina > Activiteiten > Wetenschappelijke > Galerij van de Belgische Scheikundigen > Galerij van de Belgische Scheikundigen

Galerij van de Belgische Scheikundigen

De bedoeling van deze galerij is om online van alle ’belangrijke’ Belgische Scheikundigen actief sinds 1830 gegevens te verzamelen betreffende de levensloop (genealogische gegevens met portret), wetenschappelijke realisaties en de nodige referenties. Dit zal ook gebeuren voor scheikundigen die vóór 1830 in dezelfde regio verbleven.

De geschiedenis van de scheikunde kan beschreven worden volgens verschillende invalshoeken: de evolutie van de scheikundige theorieën, het scheikundig onderwijs op de verschillende niveaus, de universitaire en andere instellingen, de scheikundige handboeken en laboratoria, de gebruikte instrumentele en andere methoden. Het ontstaan en de evolutie van chemische industrieën, het onderzoek zowel fundamenteel als toegepast en tenslotte de relatie met andere wetenschaps-disciplines (natuurkunde, biologie, farmacie, enz.)

Het nut van deze biografische gegevens voor het historisch onderzoek is evident, want het zijn de wetenschappers die deel uitmaken van de geschiedenis van de scheikunde. Chemische historici kunnen via deze databank snel gegevens vinden over Belgische scheikundigen waarover op het internet nauwelijks gegevens aanwezig zijn.info visites 354436

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française