n°4 - décembre

DE LA PAROLE A L’ECRIT


Essai sur l’oralisme


Francis M. Rodegem
Docteur en linguistique (Louvain)
Docteur en ethnologie (Paris)

Samenvatting
VAN HET GESPROKEN NAAR HET GESCHREVEN WOORD
De overgang van de oraliteit naar het scripturaire beschaving is een van de fundamentele omwentelingen die het versnellingsproces van de technische vooruitgang hebben mogelijk gemaakt. De taal, instrument zowel van het handelen als van de socialisatie, is een determinerende faktor geworden in het reflexieproces. De opkomst van het geschrevene verwekt ter zelfdertijd het ontluiken van het individualisme en de opstapeling van de kennis.

Abstract
FROM SPOKEN TO WRITTEN WORD
The transition from speach to writing is one of the capital changes which made acceleration of technical progress possible. Language as a tool for action and socialisation becomes an instrument for thinking. The appearance of writing gives raise to individualisme and at the same time to accumulation of knowledge.

[1Par civilisation, il faut entendre l’ensemble des créations qui ont permis à un groupe humain de survivre et de se développer dans des conditions données.info visites 196754

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française