De evolutietheorie van Darwin, de sensatie van de 19de eeuw ?

PDF - 3 MB
Brochure om te downloaden

Ten geleide ...

Naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de geboorte van Darwin, nam het Nationaal Centrum van de Geschiedenis van de Wetenschappen het initiatief tot het opzetten van deze tentoonstelling.
Honderd jaar geleden stelde ook het British Museum een tentoonstelling samen van specimens, brieven, boeken en portretten die verband houden met Darwin. Bij de uitgave van de catalogus was het opmerkelijk dat de toenmalige conservator zich geen rol zag weggelegd in het bepalen van de wetenschappelijke waarde van Darwin’s evolutieleer. Het Museum wenste zich uitdrukkelijk te distantiëren van elke polemiek die zich rond Darwin en zijn theorie had ontwikkeld, opdat het in de eerste plaats de historische waarde van Darwins werk wilde onderstrepen:
But whatever view may be taken of this question, the magnitude of Darwin’s influence on contemporary thought can hardly be overestimated, and the desirability of illustrating his teaching can scarcely be questioned. [1] Vandaag vertrekken wij ook vanuit deze optiek voor de selectieve voorstelling van authentieke documenten, prenten, publicaties en tijdschriften uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek. Vooreerst wordt een beknopte bio-bibliografie van de gerenommeerde wetenschapper voorgesteld, waarna uitvoerig wordt stilgestaan bij de evolutieleer naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de publicatie van On the Origin of Species (1859). Dit naslagwerk is een mijlpaal in het onderzoek binnen de evolutionaire biologie, maar is tevens van invloed op het filosofische en religieuze gedachtegoed van vandaag. De tentoonstelling zal ook kort ingaan op de perceptie van het ‘darwinisme’ in de negentiende eeuw aan de hand van populariserende bladen en de reactie van de kerk.

[1 S.F. HARMER, archivaris/conservator dpt. Zoölogie, British Museum (Natural History), ‘Memorials of Charles Darwin’, in British Museum (Natural History), Special guide, nr. 4, London, 1909.

[2Fixisten verklaren dat soorten niet veranderen of verdwijnen behalve onder invloed van hun omgeving. Zie het Lexikon, p. 45.

[3Waarschijnlijk wordt hier de brief bedoeld van 5 sept 1857, in Vie et correspondance de Charles Darwin, p. 625-633.

[4‘Darwin, Charles Robert’, in Elsevier Encyclopedie, vol. 7.

[5The Times du 21 avril 1882, p. 5.

[6The Times , 21 april 1882, p.5.

[7VAN DYCK (Marie-Claire) & LAMBERT (Dominique), L’Université de Louvain et le Saint-Office, dans Louvain, nr. 177, 2009.

[8 http://www.cofe.anglican.org/darwin...: “Good religion needs good science.”info visites 291646

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française