n°3 - septembre

BESCHERMINGSPROCEDURE INGEZET VOOR JENEVERSTOKERIJ TE LANDSKOUTER

Adriaan Linters
Medewerker Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg

Résumé

Proposition de protection d’une ancienne distillerie à Landskouter.

Le 2 décembre 1977 a été entamée la procédure de demande de protection d’une distillerie, à Landskouter, dont l’origine remonte au XVIIIème siècle. Des documents d’archives permettent de reconstituer certaines étapes de la modernisation de cette installation, comprenant notamment deux machines à vapeur. Une de celles-ci, dont le constructeur est inconnu, fut mise en place en 1848 ; elle serait, très probablement, la plus ancienne machine à vapeur conservée en Belgique, et pourrait sans doute être restaurée.

Abstract

The proposed conservation of an old distillery at Landskouter.

Steps were taken on 2.12.1977 towards the conservation of a distillery at Landskouter whose origins reach back to the l8th century. Thanks to archival material some steps in the modernisation of this factory can be followed, notably the installation of two steam engines. One of these whose maker in unknown was set up in 1840 and is probably the oldest steam engine preserved in Belgium. It can most likely be restored.

[1 C’est nous qui soulignons.

[2Nous maintenons évidemment l’imprécision du texte original ; on sait que l’empattement des chemins de fer européens est, en général, de 1435mm.

[3 Il convient évidemment de ne pas limiter toute activité artistique aux seules ressources du fonctionnalisme. La monotonie engendrée par la perfection est inhumaine.

[4 Deze verving toen een tweede vertikale stoommachine met vrije kondensatie. Konstrukteur en konstruktiedatum zijn onbekend. Gekende technische gegevens : Ø zuiger : 0,18 m ; slaglengte zuiger : 0,45 m ; expansie op 1/3 ; 70 dubbele slagen per min. ; 10,5 pk bij 7 atm. (naar ter p1aatse bewaarde technische expertise door Ir. De Heem, 23.04.1898).

[5 Gent, Rijksarchief, Provinciaal Archief 1830-1850, Aanvragen stoommachines (Machines à Vapeur, bundel 2196).

[6In 1845 werd deze eveneens lid van de pas opgerichte nijver-heidskamer van Landskouter, een gemeente die toen slechts één stokerij en enkele steenbakkerijen bezat ...

[7 Zie voetnoot (2).

[8Gaarne doen wij bij deze beroep op de technische kennis van de geïnteresseerde lezer, om na een eventueel plaatsbezoek, zijn bemerkingen te laten geworden over de mogelijkheden en kostprijzen van een dergelijke restauratie.
Vrijwilligers kunnen de schrijver van dit artikel kontakteren op zijn persoonlijk adres (Voetbalstraat 4, 9000 Gent) of via de Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg, Jozef II-straat 30, 1040 Brussel. Met dank.info visites 305810

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française