n°3 - septembre

UN PRINCIPE D’INERTIE EN HISTOIRE DES TECHNIQUES

J. -Chr. Boussacq

Samenvatting

EEN TRAAGHEIDSPRINCIPE IN HET KADER VAN DE VOORUITGANG VAN DE TECHNIEK

Men stelt vast, aan de hand van enkele voorbeelden, dat het vervangen van voorbij gestreefde technieken door nieuwe methoden zich nooit snel laat verwezenlijken, maar dat in tegen¬deel een zekere vorm van inertie in de technische vooruitgang zich voortdoet.
De economische redenen - de noodzakelijkheid van de afschrijving van de oude technieken - en de psychologische uit-eenzettingen - de angst om te veranderen - volstaan niet.
De traagheid in de geschiedenis van de techniek vloeit fundamenteel voort uit het gebrek aan globalisatie van het technisch onderzoek.

Abstract

A PRINCIPLE OF INERTIA IN THE HISTORY OF TECHNOLOGY

With the help of some examples the extreme slowness with which new techniques replace old is here illustrated thus pointing to the existence of a principle of inertia in the history of technology.
Neither economic nor psychological explanations of this principle are sufficient. Inertia in technological progress would appear to result mainly from the failure to totalise research.

[1 C’est nous qui soulignons.

[2Nous maintenons évidemment l’imprécision du texte original ; on sait que l’empattement des chemins de fer européens est, en général, de 1435mm.

[3 Il convient évidemment de ne pas limiter toute activité artistique aux seules ressources du fonctionnalisme. La monotonie engendrée par la perfection est inhumaine.

[4 Deze verving toen een tweede vertikale stoommachine met vrije kondensatie. Konstrukteur en konstruktiedatum zijn onbekend. Gekende technische gegevens : Ø zuiger : 0,18 m ; slaglengte zuiger : 0,45 m ; expansie op 1/3 ; 70 dubbele slagen per min. ; 10,5 pk bij 7 atm. (naar ter p1aatse bewaarde technische expertise door Ir. De Heem, 23.04.1898).

[5 Gent, Rijksarchief, Provinciaal Archief 1830-1850, Aanvragen stoommachines (Machines à Vapeur, bundel 2196).

[6In 1845 werd deze eveneens lid van de pas opgerichte nijver-heidskamer van Landskouter, een gemeente die toen slechts één stokerij en enkele steenbakkerijen bezat ...

[7 Zie voetnoot (2).

[8Gaarne doen wij bij deze beroep op de technische kennis van de geïnteresseerde lezer, om na een eventueel plaatsbezoek, zijn bemerkingen te laten geworden over de mogelijkheden en kostprijzen van een dergelijke restauratie.
Vrijwilligers kunnen de schrijver van dit artikel kontakteren op zijn persoonlijk adres (Voetbalstraat 4, 9000 Gent) of via de Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg, Jozef II-straat 30, 1040 Brussel. Met dank.info visites 305812

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française