n°3 - septembre

LITTERAE

VVIA BERICHTEN

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie 1(1978)
De studie van het industrieel erfgoed : ICCIH-Preambule. Plannen-Archief CARELS-S.E.M.

BIN REVUE IBN

Institut Belge de Normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

1978(1)

Nouvelle étude ISO : Optique et instruments optiques.

Nieuwe ISO-studie : Optiek en optische instrumenten.

1978(2)

Nouvelles études ISO : Bijouterie, etc.

Nieuwe ISO-studies : Juwelen, enz.

1978(3)

1978(4)
P. Croon.- De huidige technische voorschriften in de bouwnijverheid.

P. Croon.- La construction et son cadre réglementaire actuel.

INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY REVIEW

Association for Industrial Archaeology

2:2(1978)

D.S.L. Cardwell.- The History of Technology : Now and in the Future.

G.M.A. Trinick.- The Tregurtha Downs Mines, Marazion 1700-1965.

P.R. Mounfield.- Early Technological Innovation in the British Footwear Industry.

S. Tyson.- Notes on the History, Development and Use of Tubes
in the Construction of Bridges.

K.G. Ponting.- Important Natural Dyes of History.

P.R. White.- The Excavation of Industrial Archaeological Sites.

G. Bowie.- Early Stationary Steam Engines in Ireland.
2:3(1978)

S. Clark.- Chorlton Mills and their Neighbours.

R. Shorland-Ball.- Worsbrough Corn Mill, South Yorkshire.

B.A. Lohof.- Hamburger Stand : Industrialization and the American Fast-Food Phenomenon.

J.A. Hassan.- Relationships between Coal, Gas and Oil Products :
A Nineteenth Century Scottish Case-Study.

J.R. Hume.- Cast Iron and Bridge-Building in Scotland.

SARTONIA

Museum Wetenschap en Techniek,
Gent 38(1978)

J.B. Quintyn :-Als Homo ludens exacte wetenschap doorlicht.
39(1978)

J.B. Quintyn :-Motivaties van en rond technicus, technoloog, technocraat en bedrijfsleider.
40(1978)

J.B. Quintyn.-Bioniek als een natuurbetrokken model van tech-nologische uitvinderij.


DIRECTION – DIRECTIE

Jean C. Baudet
Editeur responsable - Verantwoordelijk uitgever

REDACTION - REDACTIE

Marianne Allard
COMITE DE LECTURE - LEESCOMITE

M.-A. Arnould (Bruxelles)

L. Bogaerts (Brussel)

J.-J. Hoebanx (Bruxelles)

J. Limet (Bruxelles)

R. Lully-Colman (Bruxelles)

R. Peeters (Brussel)

F.L. Van Noten (Leuven)
Les manuscrits, dactylographiés avec double interligne, doivent être envoyés à la direction de la Revue :

Rue du Mail, 51, 1050 Bruxelles, Belgique.
Les articles, rédigés soit en français, soit en néerlandais, seront accompagnés d’un résumé d’au moins 150 mots dans l’autre langue.


De manuscripten moeten getijpt worden met een dubbele interlinie. Ze kunnen gestuurd worden aan de directie :

Maliestraat, 51, 1050 Brussel, België.
De artikels, geschreven in het Frans of het Nederlands, zullen steeds door een samenvatting van minsten 150 woorden in de andere taal vergezeld zijn.


Les opinions exprimées dans les articles n’engagent ni la responsabilité de l’AIIBr, ni celle de Technologia Bruxellensis, mais sont entièrement assumées par les auteurs.


De verdedigde opinies vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de AIIBr, noch onder die van Technologia
Bruxellensis, maar zij wordt volledig door de auteurs gedragen.

[1 C’est nous qui soulignons.

[2Nous maintenons évidemment l’imprécision du texte original ; on sait que l’empattement des chemins de fer européens est, en général, de 1435mm.

[3 Il convient évidemment de ne pas limiter toute activité artistique aux seules ressources du fonctionnalisme. La monotonie engendrée par la perfection est inhumaine.

[4 Deze verving toen een tweede vertikale stoommachine met vrije kondensatie. Konstrukteur en konstruktiedatum zijn onbekend. Gekende technische gegevens : Ø zuiger : 0,18 m ; slaglengte zuiger : 0,45 m ; expansie op 1/3 ; 70 dubbele slagen per min. ; 10,5 pk bij 7 atm. (naar ter p1aatse bewaarde technische expertise door Ir. De Heem, 23.04.1898).

[5 Gent, Rijksarchief, Provinciaal Archief 1830-1850, Aanvragen stoommachines (Machines à Vapeur, bundel 2196).

[6In 1845 werd deze eveneens lid van de pas opgerichte nijver-heidskamer van Landskouter, een gemeente die toen slechts één stokerij en enkele steenbakkerijen bezat ...

[7 Zie voetnoot (2).

[8Gaarne doen wij bij deze beroep op de technische kennis van de geïnteresseerde lezer, om na een eventueel plaatsbezoek, zijn bemerkingen te laten geworden over de mogelijkheden en kostprijzen van een dergelijke restauratie.
Vrijwilligers kunnen de schrijver van dit artikel kontakteren op zijn persoonlijk adres (Voetbalstraat 4, 9000 Gent) of via de Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg, Jozef II-straat 30, 1040 Brussel. Met dank.info visites 305810

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française