2008

d. Scheepvaart, exploratie, reizen – Navigation,
exploration, voyages

212.DAMBRUYNE (Johan)
Het Boelwerfarchief ontsloten.
Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige kring van het Land van Waas, 111(2008)1, p. 293-302.

213.DAMBRUYNE (Johan)
Inventaris van het archief van de N.V. Boelwerf Vlaanderen en rechtsvoorgangers met inbegrip van het archief van Jozef Dauwe als curator van de failliete N.V. Boelwerf Vlaanderen, 1868-2005.
Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2008, 335 p.
(Rijksarchief te Beveren. Inventarissen ; 154)

214.JANSEN (Rene) (samenstelling), FANNES (Marie Paul) (coörd.),
VINGERHOED (Lea) (eindred.)
Kanaal naar Beverlo.
Leopoldsburg, Geschied- en Heemkundige Kring Leopoldsburg, 2007, 105 p.


e. Mineralogie en kristallografie –
Minéralogie et cristallographie

215.Lithostratigraphie, minéralogie et diagenèse des sédiments à faciès wealdien du Bassin de Mons (Belgique)
Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2007, 178 p.
(Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Mémoire de la Classe des sciences. Collection in-4°. 3e série / Académie royale de Belgique -9)


g. Paleontologie – Paléontologie

216.GEYS (JorisFrans)
De geschiedenis van het leven : een
overzicht van de historische paleontologie . 8a : Jura : algemeenheden, protista, porifera, coelenterata.
Westmalle, Vlagast, 2008, 232 p.

217.VERMEERSCH (Marc)
Geschiedenis van de mens. Deel 1. Jagers en verzamelaars. Boek 1. Van Pan tot Homo Sapiens.
Gent, P & P, 2008, 403 p.


24. Biologische wetenschappen – Sciences biologiques

218.BEAUJEAN (J.)
Il y a 150 ans disparaissait le « Père de la botanique belge » A.L.S. Lejeune : sa vie, son oeuvre, sa famille.
Natura Mosane, 61(2008)4, p. 85-113.

219.DE WAEL (Jos), GROOTAERT (Hildegarde), VAN DOORNE (Geert)
ea.
Gentse Floraliën in de Papegaaiwijk 1808-1908.
Gent, De Papegay, 2008, 96 p.
(Naar aanleiding van het Feestweekend van 10-12 oktober 2008 ter gelegenheid van de 200e verjaardag van de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde (KMLP))

220.DHAEZE-VAN RYSSEL (Luc), DE HERDT (René)
Camelia’s : de camelia : een ’aristocratische roos’ : de eerste industriële plant van Gent.
Gent, Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, 2008, 208 p.

221.VAN HEE (Robrecht) ea.
Van hortus botanicus tot hedendaagse plantentuin in Antwerpen.
Geschiedenis der Geneeskunde, 12(2008)5, p. 278-288.

222.VERLOOVE (F.)
Catalogue of neophytes in Belgium (1800-2005).
Meise, National Botanic Garden, 2006, 89 p.
(Scripta Botanica Belgica, 39)

e. Anatomie en fysiologie- Anatomie et
physiologie

223.WAUTIER (Kristsel), SEGERS (Danny) (red.)
Oog & blik. Een andere kijk op gezichtsbedrog en het werk van kunstschilder Jos de Mey.
Gent, Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen (Universiteit Gent), 2008, 112 p.
(Uit het wetenschappelijk verleden nr. 2)


titre documents joints

Notes bibliographiques 2008

17 novembre 2010
info document : PDF
308.9 ko


info visites 347122

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française