2017

D - ASPECTS DE LA PRATIQUE ET DE L’ORGANISATION SCIENTIFIQUE / ASPECTEN VAN DE PRAKTIJK EN DE ORGANISATIE VAN DE WETENSCHAPPEN

D - 40. INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES / WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN

23. CLAES (Marie-Christine)
Marcellin Jobard et le Musée royal de l’Industrie de Bruxelles, - In : Artefact, 5 (2017), p. 59-75.

24. PAREE (Daphné)
Du rêve du collectionneur aux réalités du musée. L’histoire du musée de Mariemont (1917-1960), Bruxelles : Editions de l’Université de Bruxelles, 2017, 312 p. (Coll. Histoire).

D - 41. INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES / WETENSCHAPPELIJKE INSTRUMENTEN

25. DE COENE (Karen)
Globes and Instruments : Brussels Map Circle international conference. – In : Maps in History, 57 (2017), p. 34-36

26. DUPRE (Sven)
De Mirograph in de Utrechtse Swillenscollectie. – In : Dingen die ergens toe dienen. Verhalen over materiële cultuur van wetenschap, VAN GELDER (Esther) et al. (éd.), Hilversum : Uitgeverij Verloren, 2017, p. 114-117.

27. OYEN (Patric)
Zonnewijzers in de kunst. – In : Zonnetijdingen, 82 (2017/2), p. 9-11.

D - 42. EDUCATION SCIENTIFIQUE ET INSTITUTIONS DE L’ENSEIGNEMENT/ WETENSCHAPSOPLEIDING EN WETENSCHAPSINSTELLIGEN

28. DEELSTRA (Hendrik)
Geert Vanpaemel : Wetenschap als roeping : een geschiedenis van de Leuvense Faculteit voor Wetenschappen. – In : Studium : tijdschrift voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis, 10:2 (2017), p. 109-110.

29. NECKERE (Gita)
Uit de ivoren toren. 200 jaar Universiteit Gent, Tielt : Lannoo, Academia Press, 2017, 300 p.

30. DUPRE (Sven)
De kunst van het maken, Oratie voor de leerstoel Geschiedenis van kunst, wetenschap en techniek, oratiedatum : 10 oktober 2016, gepubliceerd door Faculteit Geesteswetenschappen UU.

31. GOYVAERTS (Agnès), DEKEYSER (Ann-Sofie) & al.
200 jaar Ugent in 200 objecten : van Dies Natalis tot Stichtingsdag - Veurne : Uitgeverij Hannibal, 2017, 240 p.

32. JAUMOTTE (Charles) & NOEL (René)
50 ans d’histoire universitaire à Namur : Des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à l’Université de Namur 1965-2015 – Namur : Presses Universitaires de Namur, 2017, 412 p.

33. JOIRET (Marie-Hélène) et al.
La leçon d’anatomie : 500 ans de médecine, Liège : Nowfuture, 2017, 127 p.

34. LOBBES (Tessa)
Verleden zonder stof : strijd om het geschiedenisonderwijs in België (1945-1989), Gent : Academia Press, 2017, 408 p.

35. SCHOEFS (Geoffrey), LORANT (Fabienne) et HENRION (Pierre)
La leçon d’anatomie. 500 ans de médecine à Liège, Liège : Nowfuture, 2017, 224 p.

36. VANDERSMISSEN (J.)
Geert Vanpaemel, Wetenschap als roeping. Een geschiedenis van de Leuvense faculteit voor wetenschappen. Leuven : Universitaire Pers Leuven, 2017. - In : Contemporanea. 39(3) (2017).

37. VANPAEMEL (Geert)
Wetenschap als roeping : een geschiedenis van de Leuvense faculteit voor wetenschappen, Leuven : Lipsius Leuven, 2017. - 208 p. : ill. ; 24 cm.

38. VERWEIJ (Michiel)
Catalogusnotities. - In : Erasmus’ droom. Het Leuvense Collegium Trilingue 1517-1797. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek 18 oktober 2017 – 18 januari 2018, PAPY (Jan) (éd.), Leuven : Peeters, 2017, p. 21-23 (Brussel, KBR, ms. 15676-77), 80-82 (Londen, British Library, Harley Ms. 3256), 133-134 (KBR, II 18.064 A), 139-140 (KBR, VB 6204 a A) en 383-384 (KBR, INC A 1867)info visites 354844

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française