2016

G - 370. XXe siècle / XXste eeuw

G - 370 -40. Institutions scientifiques / wetenschappelijke instellingen

96. DISER (Lyvia)
Wetenschap op de proef. Laboratoria in het Belgisch overheidsbeleid. 1870- 1940. – Leuven : Universitaire Pers Leuven, 2016 ; 300 p.

97. HUISTRA (Pieter) & WILS (Kaat)
Fit to Travel. The Exchange Programme of the Belgian American Educational Foundation : An Institutional Perspective on Scientific Persona Formation (1920-1940). - In : Bijdragen en Mededelingen van de Geschiedenis der Nederlanden - Low Countries Historical Review (2016) 131 (4), p. 112-134.

G - 370 -103. Mathématiques / Wiskunde

98. MEYER-SPASCHE (Rita) & NOSSUM (Rolf Tomas)
"Persecution and Patronage : Oscar Buneman’s years in Britain", - In : Almagest, International journal for the History of Scientific Ideas (2016) 2, p. 5-21.

G - 370 -112. Sciences physiques, général / Natuurwetenschappen, algemeen

99. MUKHIN (Ravil), "The development of dynamics in the 20th century : Kolmogorov – Arnold – Moser (KAM) theory", - In : Almagest, International journal for the History of Scientific Ideas (2016) 2, p. 51-72.

G - 370 -150. Médecine / Geneeskunde

100. DEELSTRA (Hendrik)
De internationale samenwerking van de apothekers van 1913 tot aan de 2de wereldoorlog. - In : Bulletin / Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benalux ; Cercle Bénélux d’Histoire de la Pharmacie (2016), p. 6-29.

G - 370 -160 Technologie en général / Technologie in het algemeen

101. ESPION (Bernard)
Pioneering hypar thin shell concrete roofs in the 1930s. – In : Beton- und stahlbetonbau (2016) 111 (3), p. 159-165.

G - 370 -164. Technologie de l’air et espace / Lucht technologie

102. VERBEECK (Cis), GISSOT (Samuel) & BERGHMANS (David) & al….
Au plus près du Soleil. Solar Orbiter, première mission vers le Soleil. – In : Science Connection (2016) 49, p. 40-44.info visites 369577

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française