2011

"Les métaux au fil de l’histoire"

Tijdens de oudheid kende en gebruikte de mens slechts zeven metalen. Vandaag kennen we er tientallen die we overal aantreffen: in frisdrankblikjes, elektriciteitsdraden, gsm’s enzovoort. Om ze te beheersen moest de mens vaak blijk geven van de grootste vindingrijkheid.
Met behulp van experimenten en activiteiten verschaft deze animatie de leerlingen inzicht in metalen, hun geschiedenis en hun eigenschappen.info visites 327513

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française