Frans Lox

Biografie

Onderzoeksgebied : Veiligheid van verpakkingen voor voedingsmiddelen en dranken. LCA van verpakkingen.

Opleiding : doctor in de scheikundige wetenschappen.
Lic. In de moleculaire biologie ; Lic. Aggreg. H.S.O.

Verbonden met een instelling
Universiteit Gent tot jan. 1995
VUB tot Jan. 2000

Titels en verantwoordelijkheden : Prof. Em. ULB ; Ere-Directeur EG ; Ere Sec. Generaal van IAPRI ; Ere-Voorzitter Belg. Uerp. Inst.

Activititen in het verleden
Prof. aan de ULB – Ere-Voorzitter-stichter – BIWT.
Direkt. Museum Geschiedenis van de Wetenschappen Univ. Gent.

Publicaties et Colloquia

Werken
Packaging design decisions, a technical guide, DEStech Publications, Inc. (Lancaster USA), Roland ten Klooster, Ph.D., Dr. Ir. / Frans Lox, Em. Ph.D., Dr. / Ton Schilperoord, Ir. Pag. 399, 2019

Zakboek Verpakkingen, uitgever : Reed Business (NL) , Prof. Dr. Ir. R. ten Klooster/ Prof. Em. Dr. J. M. Dirken, Eur Ing. /Prof. Em. Dr. F. Lox / Ir. A.A. Schilperoord. Pag. 894,2008

L CA. van Verpakkingen, 2003
Packaging and Ecology, 1994
Verantwoorde Verpakking,1984

Gemeenschappelijke werken : Zakboek Verpakkingen (2008) (4 redactieleden en auteurs)

Artikelen
Over migratie verschijnselen bij Verpakkingen.
Over geschiedenis der Wetenschappen o.a. G. Sarton, Joh. Beekmann.

Bijdragen aan colloquia & seminaries
Organisator van Colloquia, Symp., Int. Congres.
Organisator tentoonstellingen Geschied. Der Wetenschappen : verschillende themata.

Huidige activiteiten

Lopende werkzaamheden:Emeritusinfo visites 354453

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française