2013

G-360-150. Médecine / Geneeskunde

309. SAUVILLER (Raf)
Adolphe Quetelet : Vader van de vetmeting. - In : Eos, maandblad over wetenschap 1, 2013, p. 98-103

310. SEGERS (Jean-Marie)
Docteurs du Congo, Heule : Uitgeverij Snoeck, 2013, 144 p.

G-370-160. Technologie en général / Technologie in het algemeen

311. LINSSEN (W.) & DE JONGE (K.)
Belgische ingenieurs in de negentiende eeuw. Opleiding, profiel en disciplinering van een beropsgroep (1815-1860). - In : Belgisch Tijdschrift voor nieuwste geschiedenis = Revue belge d’histoire contemporaine XLIII/1, 2013, 114-159

312. VANDERSMISSEN (Jan)
Science, economy and power : origins of colonial engineering in the Congo free state. - In : Archives Internationales d’Histoire des Sciences vol. 62/168, 2012, p. 225-251

G-370. XXe siècle / XXste eeuw

G-370-20. Science et société / Wetenschap en maatschappij

313. PIROT (Pascal)
Le rôle de la science dans la politique coloniale d’Albert Ier, Bruxelles, Museum Dynasticum, 25 (2013) 2 , p. 33-48

G-370-22. Science et politique / Wetenschap en politiek

314. GUTHLEBEN (D.)
Jean Perrin, Jean Zay : le savant et le politique. - In : MALPANGOTTO (Michela), JULLIEN (Vincent) & NICOLAIDIS (Efthymios), L’homme au risque de l’infini. Mélanges d’histoire et de philosophie des sciences offerts à Michel Blay, Turnhout : Brepols, 2013, p. 373-382 (De diversis artibus 93)

315. VANPAEMEL (Geert)
Versnippering of diversiteit ? De Belgische wetenschapsgeschiedenis na de Tweede Wereldoorlog. - In : Studium (2013) 6/3, p. 149-158

G-370-28. Science et religion / Wetenschap en godsdienst

316. FOKET (M.)
Science, philosophie et théologie chez Edouard Le Roy. La controverse autour de « Qu’est-ce qu’un dogme ? » (1905-1907), Turnhout : Brepols Publishers, 2013, 435 p. (Bibliothèque de la Revue d’histoire ecclésiastique 97)

G-370-29. Science et guerre / Wetenschap en oorlogsvoering

317. DECKMYN (Rogier)
Voordat de bom valt. - In : Eos, maanblad over wetenschap 11, 2013, p. 10-105

318. STARCKX (Senne)
Duizend bommen en granaten. - In : Eos, maanblad over wetenschap 6, 2013, p. 30-34

G-370-40. Institutions scientifiques / Wetenschappelijke instellingen

319. PIROT (Pascal)
La dynastie belge et la science d’Albert Ier à la Commission nationale des sciences (1909-1959). - In : Bulletin d’information de l’Association belge d’histoire contemporaine, 2013

G-370-113. Chimie / Chemie

320. CHAMPAGNE (Benoit), DELEUZE (Michael), DE PROFT (Frank) & LEYSSENS (Tom)
Theoretical chemistry in Belgium in 2013. - In : Theoretical Chemestry Accounts vol. 132/7 (mai), article n°132:1372, 2013, 13 p.
http://link.springer.com/article/10.1007/s00214-013-1372-6/fulltext.html

321. FOURNIER (J.)
Petite Histoire de la catalyse enzymatique jusqu’en 1960. - In : Chimie Nouvelle 112 (mars), 2013, p. 13-16

G-370-150. Médecine / Geneeskunde

322. BAKKER (Nelleke)
Gezonde buitenlucht’ en ‘krachtige voeding’ : kinderen en de antituberculosecampagne in Nederland (ca. 1910–1940). - In : Studium (2013) 6/1, p. 1-18

323. BERGEVOET (Martin)
’Integrale geneeskunde’ en de crisis in de huisartsgeneeskunde in Nederland omstreeks 1950 ? - In : Studium (2013) 6/1, p. 19-33

324. KOEHLER (P. J.), LAMERIS (B.) & HIELSCHER (E.)
Cinematografie van de neurowetenschap in Nederland : De Magnus-Rademaker collectie. - In : Studium (2013) 6/2, p. 113-122

325. HUISMAN (Frank)
Vorming, reflectie en activisme. Over het rijke veld van de medische geschiedenis in Nederland . - In : Studium (2013) 6/2, p. 159- 172


titre documents joints

Notes bibliographiques 2013

11 septembre 2014
info document : PDF
266.4 ko


info visites 347098

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française