2010

E-133. Hérédité, évolution et génétique / Erfelijkheid, evolutie en genetica

100. BEEL (Karolien), DE CLEENE (Dieter) & STARCKX (Senne)
Genetica. Leuven ; Den Haag : Acco, 2010, 75 p. (Start to know)

101. DE CLEENE (Dieter), D’HAVE (Helga), STARCKX (Senne) & VAN GOSSUM (Hans)
Evolutie. Leuven ; Den Haag : Acco, 2010, 82 p. (Start to know)

102. DE GROEF (Bert) & ROELS (Peter)
De wetenschap van het leven : over eenheid in biologische diversiteit. Leuven : Acco, 2009, 255 p.

103. HENNEAUX (Ghyslain)
Le principe galactique : (fondement d’une structuration anthropologique de l’évolution cosmique du vivant). Brugge : Ghyslain Henneaux, 2008, 417 p.

104. SNYKERS (Mathieu)
De gesel van Darwin, of Hoe we slachtoffers werden van de biologische evolutie. Brussel : Academic and Scientific Publishers, 2009, 303 p.

105. TANGHE (Koen)
_Van Darwin tot Dawkins : een korte geschiedenis van een onvoltooide revolutie. Puurs : World wide association of writers, [200 ?], 223 p.

E-150. Médecine / Geneeskunde

106. BOECKX (B.)
De Geelse gezinsverpleging in Geschiedenis der geneeskunde, jaargang 14 (2010), 2 (april), p. 68-80

107. BIESBROUCK (M.) & STEENO (O.)
Nieuwe onthullingen over de ‘koninklijke’ Fabrica van Vesalius, ingebonden in mensenhuid, op het kasteel van Argenteuil in Geschiedenis der geneeskunde, jaargang 14 (2010), 1 (februari), p. 40-44

108. BRIQUEMONT (Fernand)
Histoire des hôpitaux de la ville de Dinant. Dinant : Briquemont. Fernand, 2010,167 p.

109. DELAPORTE (François), DEVAUCHELLE (Bernard) et FOURNIER (Emmanuel) (Dir)
La fabrique du visage : de la physiognomonie antique à la première greffe : avec un inédit de Duchenne de Boulogne. Turnhout : Brepols, 2010, 350 p.
(De diversis artibus : collection de travaux de l’académie internationale d’histoire des sciences = De diversis artibus : collection of studies from the international academy of the history of science, 48)

110. DE SUTTER (Ann) (Red.)
30 jaar : huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg op een kruispunt. Gent : Universiteit Gent. Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg. UZ-1K3, 2010, 198 p.

111. GOUDSMIT (Jaap)
Dromen van vaccins : dertig jaar op zoek naar de juiste reactie. Amsterdam ; Antwerpen : Contact, 2009, 238 p.

112. HASHIMOTO (A.) & MUELLER (T.)
Geel, over de grenzen. De transnationale geschiedenis van de psychiatrische gezinsverpleging in Duitsland en Japan in Geschiedenis der geneeskunde, jaargang 14/ 2 (april), 2010, p. 81-88

113. HUISMAN (T.)
Toon mij uw boek (-eigendoms-merk) en ik zeg u wie u bent. Exlibris van Nederlandse medici in Geschiedenis der geneeskunde, jaargang 14 / 1 (februari), 2010, p. 26-30

114. MAJERUS (B.)
Een fragmentarische geschiedenis van de Belgische psychiatrie (19e-20e eeuw) in Geschiedenis der geneeskunde, jaargang 14 (2010), 2 (april), p. 89-94

115. ROBERT (Yves)
Hommage au Docteur Louis Delattre : médecin, homme de lettres, haut fonctionnaire, académicien : Fontaine-L’Evêque, Bibliothèque de Fontaine-L’Evêque, vendredi 18 décembre 2008. Fleurus-Wangenies : Yves Robert, 2009, 15 p.

116. ROY (Porter) (Ed.)
Geschiedenis van de geneeskunde. Gent : Academia Press, 2010, 396 p.

117. VAN BORTEL (T.)
Corneel Heymans (1892-1968) : Lauréat van de Nobelprijs voor fysiologie en Geneeskunde (1938) en medeoprichter van IUPHAR in Tijschrift voor geneeskunde, 65/8 (15 april), 2009, p. 370-373

118. VAN BORTEL (T.)
Een Blik over de Landsgrenzen. Geschiedenis van de Wetenschappen in de U. K. (Glasow en Manchester) in SEGERS (D.) & STERKEN (C.) (Reds) Over Wetenschapshistorisch Onderwijs, Procceding van een Colloquium gehouden te Gent, België op 6 februari 2008. Brussel : Vrije Universiteit Brussel, 2009, p. 65-73

119. VAN DEN BROEK (H.)
Breuken in Nederlandse mirakelverhalen in Geschiedenis der geneeskunde, jaargang 14 (2010), 1 (februari), p. 17-25

120. VAN HEE (R.)
Frits Sano, vernieuwend psychater, social voorvechter en gedreven Vlaming in Geschiedenis der geneeskunde, jaargang 14 (2010), 2 (april), p. 95-106

121. VERBAEYS (A.)
De geschiedenis van de urologische beeldvorming in Tijschrift voor geneeskunde, 65/1 (1 january), 2009, p. 38-42


titre documents joints

Notes bibliographiques 2010

8 novembre 2011
info document : PDF
341 ko

Document à téléchargerinfo visites 305801

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française