2(3/4)

In november 1926 ontmoetten de heer en mevrouw Crick, beiden geattacheerden bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, een
zekere heer J. Courtmans, auteur van "Essai d’Histoire de la Carrosserie en Belgique" in de Cercle Artistique de Bruxelles. Er werd gesproken
over de vier rijtuigen en sleden afkomstig van de familie d’Arenberg en in depot gegeven aan het Jubelparkmuseum. Uit deze ontmoeting groeide
het idee om in de schoot van het museum een rijtuigenmuseum op te richten.

In maart 1927 wordt met instemming van de toenmalige hoofdconservator de heer J. Capart overgegaan tot de in overwegingneming van de
stichting van dit museum. Op dat moment beschikte het Jubelpark reeds over een achttal koetsen en sleden. Om het welslagen te bevorderen
moest echter beroep gedaan worden op de Syndicale Kamer van de Belgische wagenmakers en aanverwante nijverheden.

Op 15 december wordt de oprichting bekend gemaakt van de vereniging zonder winstgevend doel "AMIS DU MUSEE HISTORIQUE DE LA
VOITURE" of vrij vertaald "Vrienden van het Museum voor historische rijtuigen".

De oprichtingsakte werd getekend in aanwezigheid van de heer F. Arthur Ouverleaux-Lagasse, notaris te Brussel en geregistreerd de 20
november 1927. De publicatie in het Staatsblad gebeurde op 31 december 1927.

Als leden van het bestuur werden gekozen : de heren MM. 
Victor Snutsel, voorzitter, Jan Courtmans, secretaris, Jean Capart, Robert Gilleieaux, Adrien Dewever, Lucien d’Ieteren, Jules Bommer, Marcel
Laurent, Lucien Crick en Leon Samin, als leden. De heer Lucien d’Ieteren werd belast met de schatkist en verzocht een financiële staat op te
stellen op 31 december 1935.

Reeds vlug werd er dank zij de publicatie een aantal steunende leden gevonden. Ook de van oudsher bekendste Brusselse carrossiers of
wagenmakers boden gratis hun diensten aan voor
onderhoud en restauratie van de voertuigen. Om er enkele te noemen :
- N.V. Wagenmakerij Van Den Plas
- Les Anciens établissements d’Ieteren Frères
- Wagenmakerij Albert d’Ieteren
- Wagenmakerij Driessens & Oblin
- Les Etablissements Généraux de Carrosserie
- La Carrosserie Parisienne
- La Carrosserie Van Den Plas
- De leerlooierij Versé Frères.info visites 235413

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française